Dalam Doaku untuk Ibu

Dalam Doaku

Dalam setiap doaku
Aku selalu memohon
Kepada Tuhan yang maha kuasa
Supaya ibuku senantiasa dijaga

Supaya ibuku selalu gembira
Dijauhkan dari semua bahaya
Tak lupa aku juga meminta
Agar bisa membuat ibu bangga

ibu . . .
jangan khawatirkan aku
aku bukan si kecil yang dimanja ibu
aku si pemberani harapan ibu
ibu engkau kuatkan aku