Adang Ngliwet |Adang Ngliwet|

image

Adang ngliwet

Adang : menanak nasi
Ngliwet : menanak nasi

Menjalankan dua macam tugas pada waktu yang sama, dengan memeroleh hasil baik.

References
Darmasoetjipta, F.S. (1985). Kamus Peribahasa Jawa . Yogyakarta: Kanisius.