Sumpah Sakti | sadjak delapan seuntai/stanza | Sanusi Pane

image

Sumpah Sakti
sadjak delapan seuntai (stanza)

Terdengar suara kepada kami,
Melajang di atas gempar dunia:
,Pertjaja datang zamannja nanti
Kaum marhaen djadi mulia.
Akan sama pembahagi harta,
Orang semua mendapat nasi,
Sehingga bumi djadi sentosa,
Tidak tahun perbantahan lagi.

Kami bersorak gegap-gempita,
Merasa diri kuat kembali,
Mata bertjahja: intan djuwita,
Bagai memandang tanah ditjari.
Semenjak itu kami berjuang
Penuh harapan gagah berani,
Biar terlempar ke dalam djurang,
Teringat djuga sumpah jang sakti.

Sanusi Pane

1 Like