Ambalang tai |Ambalang tai|

image

Ambalang tai

Balang : lemparan
tai : kotoran

“Membalas kebaikan dengan kejahatan.”

References
Darmasoetjipta, F.S. (1985). Kamus Peribahasa Jawa . Yogyakarta: Kanisius.